13/08/2022 03:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư gia ngạo - Thu tứ
漁家傲-秋思

Tác giả: Phạm Trọng Yêm - 范仲淹

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 13:13

 

Nguyên tác

塞下秋來風景異,
衡陽雁去無留意。
四面邊聲連角起。
千嶂裏,
長煙落日孤城閉。

濁酒一杯家萬里,
燕然未勒歸無計,
羌管悠悠霜滿地。
人不寐,
將軍白髮征夫淚。

Phiên âm

Tái hạ thu lai phong cảnh dị,
Hành Dương nhạn khứ vô lưu ý.
Tứ diện biên thanh liên giốc khỉ (khởi).
Thiên chướng lý,
Trường yên lạc nhật cô thành bế.

Trọc tửu nhất bôi gia vạn lý,
Yên Nhiên vị lặc quy vô kế.
Khương quản du du sương mãn địa.
Nhân bất mị,
Tướng quân bạch phát chinh phu lệ.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Cửa ải thu về phong cảnh khác,
Hành Dương nhạn tới chừng ngơ ngác.
Bốn mặt biên phòng dồn tiếng ốc.
Ngàn chướng bọc,
Chiều tà khói toả cô thành đóng.

Nhà muôn dặm một ly rượu đục,
Yên Nhiên chưa tạc về sao được.
Khương địch rầu rầu sương phủ đặc.
Đêm trằn trọc,
Tướng quân tóc bạc, chinh phu khóc.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Trọng Yêm » Ngư gia ngạo - Thu tứ