07/10/2022 11:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú ngư tiều canh độc - Vịnh tiều
賦漁樵耕牧-詠樵

Tác giả: Châu Uyển Như - 周婉如

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 18/12/2014 11:20

 

Nguyên tác

脫卻烏巾去打柴,
白雲滿地襯芒鞋。
老妻囑咐輕挑擔,
莫踏高崗與險崖。

Phiên âm

Thoát khước ô cân khứ đả sài,
Bạch vân mãn địa thấn mang hài.
Lão thê chúc phó khinh khiêu đảm,
Mạc đạp cao cương dữ hiểm nhai.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Lên non hái củi, cởi khăn đầu,
Hài sảo miên man mây trắng theo.
Gánh nhẹ khăng khăng lời vợ dặn,
Núi cao, vách hiểm chớ ham trèo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Uyển Như » Phú ngư tiều canh độc - Vịnh tiều