16/01/2021 13:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người ngủ
Dormeur

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2018 19:02

 

Nguyên tác

L’ombre du cœur vers le matin,
En hâte,
Au repos.
Rien n’enveloppe en son sommeil
Ce cœur plus gonflé que les vitres.
Ombre, nuit et sommeil.
Un cœur se débarrasse
De tout ce qu’il ignore.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Chiếc bóng trái tim vào tảng sáng
Vội vã
Nghỉ ngơi
Không có gì bao quanh giấc ngủ
Trái tim đầy hơi kính gian phòng
Chiếc bóng ban đêm giấc ngủ
Một trái tim đang rời bỏ
Mọi thứ gì hắn không cần biết
Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Người ngủ