29/01/2023 19:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dám lặng im

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi bruce lee vào 04/11/2010 18:24

 

Khói bụi mịt mù năm tháng chìm
Yêu là... trong vắt một niềm tin
Lửa thương ngùn ngụt, tim thầm sém
Rười rượi giấc mơ... dám lặng im
Nguồn: Huy Dung, Cát pha lê, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Dám lặng im