17/10/2021 12:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ nguyệt thập cửu nhật ngộ Diên Thọ tiết dạ ức ỷ bổng độc toạ nhân đề

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 18/04/2017 18:16

 

Phiên âm

Thiên nhai toạ ngoạ nhất can tinh
Thánh tiết cung phùng bội lữ tình
Khứ tuế bội kha xu tử các
Kim thìn hàm chiếu khệ chiêu thành
Tâm tồn bắc củng cương thường trọng
Nhãn trục nam tường cách trách minh
Trung ái nhất xoang thiên lý nguyệt
Tử viên kiều vọng đạt thiên minh

Dịch nghĩa

Khi ngồi khi nằm chỉ một cây cờ sứ heo hút nơi chân trời
Kính gặp ngày sinh nhật của vua cảm xúc xa nước càng da diết
Năm trước đeo đai ngọc vào chầu gác tía
Năm nay mang chiếu thư đi sứ rời xa đất kinh thành
Lòng vẫn hướng về đế đô nghĩ cương thường là đạo trọng
Ngắm nhìn cảnh diều sáo kêu vi vu lượn về phía nam
Mặt trăng (dõi theo) ngàn dặm hoà cùng một điệu trung vua yêu nước
Cho đến lúc trời sáng lòng tưởng vọng như muốn nhón chân ngóng về cung vua

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Bồn chồn cờ sứ chân trời
Kính ngày Diên Thọ vọng vời diết da
Từng chầu gác tía năm qua
Năm nay đi sứ rời xa kinh thành
Cương thường đạo trọng thanh danh
Dõi theo diều sáo quê mình phía nam
Trung quân trăng sáng dặm ngàn
Nhớ vua nhớ nước muôn vàn chờ mong
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Ngũ nguyệt thập cửu nhật ngộ Diên Thọ tiết dạ ức ỷ bổng độc toạ nhân đề