27/11/2020 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lễ đính hôn
Desposorio

Tác giả: Federico García Lorca

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi Quangnhat vào 30/11/2011 17:53

 

Nguyên tác

Tirad ese anillo
al agua.

(La sombra apoya sus dedos
sobre mi espalda.)

Tirad ese anillo. Tengo
más de cien años. ¡Silencio!

¡No preguntadme nada!

Tirad ese anillo
al agua.

Bản dịch của Nguyễn Thị Mai

Hãy đem vứt
Chiếc nhẫn vào vũng nước.

(Bóng mơ màng trên vai
Đem đặt vào tay tôi).

Một trăm năm tôi sống trên trần
Hãy đem vứt. Và hãy lặng im!

Xin đừng hỏi tôi thêm một điều gì!

Hãy đem vứt
Chiếc nhẫn vào vũng nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Federico García Lorca » Lễ đính hôn