27/10/2020 14:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giọt nấc

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 09:19

 

Tiếng chim hót
lạnh vườn xưa
Anh không về nữa
cơn mưa
ướt lòng
Mẹ ngồi hắt bóng
đèn chong
Rơii rơi
giọt nấc
xé trong
vỡ ngoài
Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Giọt nấc