06/12/2021 19:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên du (Sâm si yên thụ Bá Lăng kiều)
少年遊(參差煙樹霸陵橋)

Tác giả: Liễu Vĩnh - 柳永

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2014 23:56

 

Nguyên tác

參差煙樹霸陵橋,
風物盡前朝。
衰楊古柳,
幾經攀折,
憔悴楚宮腰。

夕陽閑淡秋光老,
離思滿蘅皋。
一曲陽關,
斷腸聲盡,
獨自憑蘭橈。

Phiên âm

Sâm si yên thụ Bá Lăng kiều,
Phong vật tận tiền triều.
Suy dương cổ liễu,
Kỷ kinh phan chiết,
Tiều tuỵ sở cung yêu.

Tịch dương nhàn đạm thu quang lão,
Ly tứ mãn hành cao.
Nhất khúc “Dương quan[1],”
Đoạn trường thanh tận,
Độc tự bằng lan kiêu.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Cây mờ sương phủ cầu Bá Lăng
Triều cũ cảnh còn đâu
Rặng dương cằn cỗi
Bẻ trụi cành là
Gầy như mảnh lưng eo

Ảm đạm chiều xuống hơi thu muộn
Gò cao ngợp ý sầu
Ly biệt lời hát
Ruột đau từng đoạn
Cô đơn tựa mái chèo
[1] Khúc hát biệt ly.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Vĩnh » Thiếu niên du (Sâm si yên thụ Bá Lăng kiều)