27/09/2021 20:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Luận thi kỳ 13
論詩其十三

Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn - 元好問

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 14/01/2008 18:54

 

Nguyên tác

萬古文章有坦途,
縱橫誰似玉川盧?
真書不入今人眼,
兒輩從教畫鬼符。

Phiên âm

Vạn cổ văn chương hữu thản đồ[1],
Tung hoành thuỳ tự Ngọc Xuyên Lô[2]?
Chân thư[3] bất nhập kim nhân nhãn,
Nhi bối tòng giao hoạ quỷ bồ.

Dịch nghĩa

Văn chương từ ngàn xưa có con đường bằng phẳng,
Có ai tùng hoành giống như Lô Đồng?
Chân thư không lọt vào được mắt người,
Nên họ phải học vẽ bùa trừ ma.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vạn cổ văn chương vốn phẳng bằng,
Tung hoành ai giống được Lô Đồng ?
Chân thư không lọt mắt người được,
Nên học bùa ma vẽ đấy chăng!
Bài này luận thơ Lô Đồng 盧仝, mang phong cách hiểm hóc. Đời Trung Đường, thơ mang phong cách hiểm hóc chủ yếu là Hàn Mạnh thi phái (Hàn Dũ 韓愈 và Mạnh Giao 孟郊). Đặc điểm chủ yếu của thơ Hàn Dũ là thâm hiểm, tìm những hình ảnh đặc tả, cấu tứ câu chữ vần điệu trắc trở hiểm hóc. Lô Đồng cũng chịu ảnh hưởng của Hàn Dũ theo phong cách này, sáng tác quá quái hiểm. Nguyên Hiếu Vấn phủ định phong cách thơ ca này, gọi đây là thứ bùa trừ ma.

[1] Con đường bằng phẳng. Hàn Dũ trong Ký Lô Đồng viết: "Cận lai tự thuyết tầm thản đồ" 近來自說尋坦途.
[2] Lô Đồng tự là Ngọc Xuyên tử, thi phong quái hiểm như Hàn Dũ, ý tứ phóng túng hiểm hóc, đảo thiên bát địa. Đặc điểm này khiến ông không thể tung hoành trên con đường bằng phẳng được.
[3] Lối chữ chân, chữ khải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Hiếu Vấn » Luận thi kỳ 13