22/01/2022 13:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xả láng

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 22/05/2008 23:26

 

Phóng tay ai xả láng tiền tim giả
Bọt bềnh bia nước lã bèo bênh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Xả láng