01/02/2023 11:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồi

Tác giả: Nhã Ca - Trần Thị Thu Vân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 04/06/2009 23:00

 

Gió đã ngủ trên đồi
Và lá che tay khuất
Nàng cũng khuất bên trời
Suốt khoảng dài nước mắt

Tôi đứng im và nhìn
Nhìn xuống ngày sắp lụi
Và chiều lăn chiều lăn
Lăn qua thung lũng tối

Nàng không còn gượng nổi
Và mọi người đã quên
Đã quên nàng
Quên vội vàng quá đỗi

Nàng khuất từ lâu rồi
Rồi ngày cũng đã chết
Gió cũng chết trên đồi
Và lá che tay khóc
Nguồn: Thơ Nhã Ca, NXB Thương yêu, 1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhã Ca » Đồi