28/01/2022 15:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Châu thứ vận Lưu Kinh
宿州次韻劉涇

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 29/10/2008 11:01

 

Nguyên tác

我欲歸休瑟漸希,
舞雩何日著春衣!
多情白髮三千丈,
無用蒼皮四十圍。
晚覺文章真小伎,
早知富貴有危機。
為君垂涕君知否?
千古華亭鶴自飛。

Phiên âm

Ngã dục quy hưu sắt tiệm hy,
Vũ Vu[1] hà nhật trước xuân y!
Đa tình bạch phát tam thiên trượng[2],
Vô dụng thương bì tứ thập vi[3].
Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ,
Tảo tri phú quý hữu nguy ky (cơ).
Vị quân[4] thuỳ thế, quân tri phủ,
Thiên cổ hoa đình hạc tự phi.

Dịch nghĩa

Ta muốn bỏ quan về nghỉ, tiếng đàn sắt dần thưa thớt,
Biết ngày nào mới mặc áo xuân tới đình Vũ Vu!
Tóc trắng đa tình dài ba ngàn trượng,
Da xanh xao vô dụng dày bốn chục lớp.
Khi già mới hiểu rằng văn chương chỉ là kỹ xảo nhỏ,
Sớm đã biết rằng phú quý tàng chứa nguy cơ.
Vì anh mà rơi lệ, anh có biết hay không?
Từ ngàn xưa hạc vẫn một mình bay ở nơi đình hoa lệ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Muốn sắp về hưu, tiếng sắt thưa,
Vũ Vu hóng gió, biết bao giờ!
Đa tình, tóc trắng ba ngàn trượng,
Vô dụng, da mồi bốn chục trơ.
Mới ngộ văn chương là khéo vặt,
Sớm hay phú quý ẩn nguy cơ.
Vì người rơi lệ, người chăng biết?
Hạc lướt đình hoa vẫn tự xưa.
Nguyên chú: "Kinh chi huynh Biện, diệc hữu văn, tử hĩ" 涇之兄汴,亦有文,死矣 (Anh của Lưu Kinh là Biện, cũng làm văn, đã mất).


[1] Tích Khổng Tử hỏi chí của các học trò, ai cũng trả lời muốn làm văn quan võ tướng, chỉ có Tăng Điểm 曾點 đương ngồi gảy đàn bèn ngưng lại và nói muốn mặc áo xuân lên hóng mát ở đình Vũ Vu, cùng trai làng tắm mát ở sông Nghi, ý nói không màng chính sự.
[2] Thơ Lý Bạch trong "Thu phố ca": "Bạch phát tam thiên trượng" 白髮三千丈 (Tóc trắng dài ba ngàn trượng).
[3] Thơ Đỗ Phủ trong "Cổ bách hành": "Sương bì lưu vũ tứ thập vi" 霜皮溜雨四十圍 (Da trải sương gió, bốn chục lớp dày).
[4] Chỉ Lưu Kinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Túc Châu thứ vận Lưu Kinh