31/01/2023 20:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa sen miền cực lạc

Tác giả: Phạm Đình Nhân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2013 21:16

 

Hoa sen xuân nở trắng ngần
Đêm Xuân giấc ngủ phàm trần chẳng ham
Mong về Cực lạc hân hoan
Trên tòa sen nở vấn an Di Đà.
12.4.2011

Nguồn: Hoa bằng lăng (thơ), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Nhân » Hoa sen miền cực lạc