01/02/2023 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đánh đu

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 13:51

 

Bốn cột[1] khen ai khéo khéo trồng,
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông,
Trai co gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,
Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
Chơi xuân[2] đã biết xuân[3] chăng tá.
Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không[4]!
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
[1] Bốn cây tre trồng làm cây đu.
[2] Cuộc vui chơi đón xuân.
[3] Biết tình xuân.
[4] Cuối vụ chơi xuân, các cột đu lại nhổ đi hết, chỉ còn trơ lại các lỗ cọc và rồi người ta sẽ lấp đi. Hồ Xuân Hương chua chát nói về thói vô tâm rất đáng trách về phía nam giới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Đánh đu