28/05/2022 09:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hát ru Mỵ Châu

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 13/07/2010 18:21

 

À ơi, con sắp ngủ yên
Lắng vào tâm khảm, ơi viền trăng non
Mai sau mộng thực cho tròn
Còn non còn nước, mới còn tình riêng

Mỵ Châu công chúa thuyền quyên
Lấy chàng Trọng Thủy kết liên hai nhà
Ngỡ từ đây dẹp can qua
Ai ngờ cõng rắn cắn gà mới đau
Thực tình, chuyển đẩu chuyện đâu
Cho coi cả phép cơ mầu nỏ thiêng
Thủy nghe nắm hết mối giềng
Kéo nghiêng đánh úp, ngửa nghiêng Loa thành
Theo cha vó ngựa phi nhanh
Vứt lông ngỗng dọc ngựa hành nàng đi
An Dương Vương có hay gì
Nỏ thần hết nghiệm cũng vì tin con
Sau lưng ngựa giặc dập dồn
“Mới hay tặc tử ngay còn sau lưng”
Kim Qui bảo, vua mới ngừng
350.  Tuốt gươm làm chuyện chưa từng xưa nay
Giết con như chặt bàn tay
Phép công đâu xóa tội này, không riêng
Sơn hà bỗng chốc ngả nghiêng
Phạt mình nhảy xuống sóng thiêng đợi chờ

Mỵ Châu phận gái ngẩn ngơ
Trái tim khiến mất cơ đồ vì tin
Máu nàng xuống biển nước in
Khiến trai kết ngọc như hình lệ rơi
Ngọc về ngâm nước giếng khơi
Gặp hồn Trọng Thủy muôn đời long lanh

À ơi, con lắng cho rành
Mưu gian dụng cả chân thành trẻ thơ
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Hát ru Mỵ Châu