25/10/2021 10:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 12:22

 

Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng,
Đèn ra trước gió thì chăng hỡi đèn?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn,
Sao trăng lại phải chịu luồn đám mây?
Khảo dị:
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng,
Đèn ra trước gió thì chăng hỡi đèn?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn,
Cớ sao trăng lại chịu luồn đám mây?
Nguồn:
1. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng