12/04/2021 14:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn trăng

Tác giả: Võ Quê

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 06/07/2009 01:57

 

Trăng vườn hạ nghiêng soi
Điệu đàn ai gợi niềm thương nhớ
Trầm bỗng chơi vơi
ấm tim người đơn lạnh u hoài
Dạo nên lời
Phím xưa rung lên tình tự khuya này
Cung đầy cung khuyết
Khúc nam ai nam bình da diết
Dìu dặt tơ trời
Bóng trăng đêm
Hay là đàn dựng bên trời
Réo ngân từng tiếng quê hương
Đàn sâu lắng
Lắng trong tâm hồn
Hỡi nguyệt cầm yêu thương
Trăng hiện thành âm điệu
Nhạc đời vương
Đàn quyện thơm hương
Đàn xa vọng ngàn phương
Trăng ngân cung đàn
Nguồn: Tạp chí "Kiến thức ngày nay" số 225 ngày 20/10/1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quê » Đàn trăng