16/07/2024 12:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiền sinh

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/03/2023 16:00

 

Thấy đom đóm loé sáng
Ớn lạnh suốt xương lưng
Lẽ nào người kiếp trước
Về gọi ta đi cùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tiền sinh