03/12/2022 01:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buồn & tiếc

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:15

 

Tiếc lúc trăng tà soi bóng chiếc
Buồn khi hoa nở giữa đơn côi
Cung đàn dạo khúc niềm thương nhớ
Bến đấy đò đây có đợi người?
1990

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Buồn & tiếc