06/08/2021 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tô đài trúc chi từ kỳ 08
蘇台竹枝詞其八

Tác giả: Tiết Lan Anh, Tiết Huệ Anh - 薛蘭英,薛蕙英

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2021 06:25

 

Nguyên tác

翡翠雙飛不待呼,
鴛鴦並宿幾曾孤。
生憎寶帶橋頭水,
半入吳江半太湖。

Phiên âm

Phỉ thuý song phi bất đãi hô,
Uyên ương tịnh túc kỷ tằng cô.
Sinh tăng bảo đới kiều đầu thuỷ,
Bán nhập Ngô Giang bán Thái Hồ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Không đợi đuổi cùng bay phỉ thuý,
Chim uyên ương chưa bị lẻ cô.
Nước đầu cầu hận ngâm đai quý,
Nửa Ngô Giang nửa đến Thái Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Lan Anh, Tiết Huệ Anh » Tô đài trúc chi từ kỳ 08