28/05/2022 09:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây Hà Nội

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2016 10:36

 

Hồ Gươm dáng liễu tạc nên "từ"
Phê đỏ hàng bia, phượng Giám Hồ
Tre trúc Nhị Khê từng xướng hoạ
Trong cây Hà Nội có văn thơ
Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Cây Hà Nội