04/07/2020 13:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang san gánh vác một mình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2016 09:48

 

Giang san gánh vác một mình,
Xa xôi ai có thấu tình chăng ai?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giang san gánh vác một mình