18/09/2021 21:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dưới đôi bàn tay anh
Beneath my hands

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 04/03/2021 21:28

 

Nguyên tác

Beneath my hands
your small breasts
are the upturned bellies
of breathing fallen sparrows.

Wherever you move
I hear the sounds of closing wings
of falling wings.

I am speechless
because you have fallen beside me
because your eyelashes
are the spines of tiny fragile animals.

I dread the time
when your mouth
begins to call me hunter.

When you call me close
to tell me
your body is not beautiful
I want to summon
the eyes and hidden mouths
of stone and light and water
to testify against you.

I want them
to surrender before you
the trembling rhyme of your face
from their deep caskets.
When you call me close
to tell me
your body is not beautiful
I want my body and my hands
to be pools
for your looking and laughing.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tay nâng
ngực nhỏ của em
tưởng là bụng
của con chim thở oà.

Em quay né tránh nơi nào
cũng nghe thấy tiếng
thì thào cánh môi.

Anh không nói được nên lời
vì em nằm xuống ép người lên anh
Mắt mi em chớp động nhanh
thành gai nhỏ bé mỏng manh buộc ràng.

Cho anh kinh sợ thời gian
khi em mở miệng
gọi rằng thợ săn.

Khi em bảo anh sát gần
Nói
em không đẹp gì thân dáng này
Anh muốn ghì em trong tay
mắt chìm trong mắt
miệng say men tình
để lòng anh được chứng minh.

Cho anh
khuất phục trước tình yêu em
mặt em rộn rã hơn lên
từ trong tiềm thức vọng rền nét xuân.
Khi em bảo anh sát gần
Nói
em không đẹp gì thân dáng này
Ôm em trọn hết vòng tay
Cho em đắm đuối
mắt say môi cười.
Trong thi tập The spice-box of Earth.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » Dưới đôi bàn tay anh