07/10/2022 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh tử báo nội thúc
生子報内叔

Tác giả: Nghê Khiêm - 倪謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 23:01

 

Nguyên tác

畫樓日暖鵲聲乾,
俄見深閨已報安。
偏喜呱呱供一笑,
朝囘頻揭綉簾看。

Phiên âm

Hoạ lâu nhật noãn thước thanh can,
Nga kiến thâm khuê dĩ báo an.
Thiên hỉ oa oa cung nhất tiếu,
Triều hồi tần yết tú liêm khan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lầu hoa ấm, thước ngưng kêu,
Rồi thâm khuê báo mừng reo yên nhà.
Vui cười trẻ khóc oa oa,
Triều về màn vén nhìn qua nhiều lần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghê Khiêm » Sinh tử báo nội thúc