25/06/2024 18:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyên đồng bào mua báo Việt Nam độc lập

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 28/06/2015 10:10

 

Đế quốc Pháp thật là ác nghiệt
Làm dân ta như điếc, như mù,
Làm ta dở dại dở ngu,
Biết gì việc nước biết đâu việc đời.
Báo “Độc lập” hợp thời đệ nhất,
Làm cho ta mở mắt mở tai.
Cho ta biết đó biết đây,
Ở trong việc nước, ở ngoài thế gian:
Cho ta biết kết đoàn tổ chức.
Cho ta hay sức lực của ta
Cho ta biết chuyện gần xa.
Cho ta biết nước non ta là gì.
Ai không chịu ngu si mù tối,
Ắt phải xem báo ấy mới nên;
Giúp cho báo ấy vững bền.
Càng ngày càng lớn càng truyền khắp nơi.
Khuyên đồng bào nhớ bấy nhiêu lời!
Đăng trên báo Việt Nam độc lập, số 101, ngày 1-8-1941.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Khuyên đồng bào mua báo Việt Nam độc lập