31/07/2021 13:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu dư khánh
留餘慶

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 02/08/2005 01:18

 

Nguyên tác

留餘慶,留餘慶,忽遇息人;
幸娘親,幸娘親,積得陰功。
勸人生,濟困扶窮。
休似俺那愛銀錢、
忘骨肉的狠舅奸兄!
正是乘除加減,
上有蒼穹。

Phiên âm

Lưu dư khánh, lưu dư khánh, hốt ngộ tức nhân;
Hạnh nương thân, hạnh nương thân, tích đắc âm công.
Khuyến nhân sinh, tế khốn phù cùng.
Hưu tự yêm na ái ngân tiền,
Vong cốt nhục đích ngoan cữu gian huynh!
Chính thị thừa trừ gia giảm,
Thượng hữu thương khung.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

May sao gặp được ân nhân
Là nhờ dư phúc nương thân đó mà
Âm công vun lấy phúc nhà
Hết lòng cứu giúp người ta khi nghèo
Anh gian, cậu ác chớ theo
Nhãng tình máu mủ, chỉ yêu bạc tiền
Có trời báo ứng ở trên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Lưu dư khánh