21/05/2022 17:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lệ

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2009 07:24

 

Chim non tha cỏ trên cành
Mà em áo xanh
Đã vàng lệ đợi
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Lệ