19/07/2024 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chó núi
Шакал

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 25/04/2015 11:24

 

Nguyên tác

Мой отец – степной шакал
Пищу сам себе искал.
Далеко в стране песчаной
Провожал он караваны
И в пустыне при луне
Громко плакал в тишине.
Ел он кости и объедки,
А теперь живет он в клетке.
От дождя он здесь укрыт
И всегда бывает сыт.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Bố tớ – một thời ngang dọc
Chốn thảo nguyên xa khô cằn
Chạy theo những đoàn vận chuyển
Qua miền cát để kiếm ăn.
Trăng lên nơi hoang mạc vắng
Tiếng bố khóc vang đại ngàn.
Xương xẩu gặm dở bố ăn,
Giờ bố sống trong vườn thú
Nắng mưa chả cần lăn tăn
Lúc nào cũng luôn no đủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Chó núi