27/01/2021 02:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng quân hành kỳ 6
從軍行其六

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2005 01:47

 

Nguyên tác

胡瓶落膊紫薄汗,
碎葉城西秋月團。
明敕星馳封寶劍,
辭君一夜取樓蘭。

Phiên âm

Hồ bình lạc bạc, tử bạc hãn[1],
Toái Diệp[2] thành tây thu nguyệt đoàn.
Minh sắc tinh trì phong bảo kiếm,
Từ quân nhất dạ thủ Lâu Lan[3].

Dịch nghĩa

Bình nước của giặc Hồ rơi rớt, ngựa bạc hãn lông tía vô chủ,
Trăng thu tròn soi trên thành Toái Diệp mới chiếm.
Sắc lệnh hoả tốc vua ban thôi chinh chiến,
Giã từ ông một đêm giữ vững đất Lâu Lan.

Bản dịch của mailang

Lạc cương tay thẳng mồ hôi đỏ,
Lá rợp thành tây thu nguyệt tràn.
Lệnh đuổi theo sao, trao bảo kiếm,
Giã người, một tối phá Lâu Lan.
[1] Một giống ngựa lông dài của người Hồ.
[2] Tên thành, nay ở bên Nga.
[3] Tên đất và cũng là tên một bộ tộc sống ngoài biên giới tây bắc Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tòng quân hành kỳ 6