03/10/2022 09:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Phật Tích sơn đối giang ngẫu tác
遊佛跡山對江偶作

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 10:44

 

Nguyên tác

半生塵土負登臨,
光景蹉跎便到今。
浮世百年真一瞬,
古人片樂值千金。
前川午日傍花興,
沂水春風與物心。
仰止高山懷曩哲,
澗河路次正幽尋。

Phiên âm

Bán sinh trần thổ phụ đăng lâm,
Quang cảnh ta đà tiện đáo câm (kim).
Phù thế bách niên chân nhất thuấn,
Cổ nhân phiến lạc trị thiên câm (kim).
Tiền xuyên ngọ nhật bàng hoa hứng,
Nghi thuỷ xuân phong dữ vật tâm.
Ngưỡng chỉ cao sơn hoài nẵng triết,
Giản hà lộ thứ chính u tầm.

Dịch nghĩa

Nửa đời gió bụi, phụ cảnh núi sông,
Ngày tháng sa đà, mãi đến ngày hôm nay.
Cuộc đời trăm năm, thực chỉ như một chớp mắt,
Vui chơi một khắc, người xưa đánh giá đến ngàn vàng.
Cái thú kề hoa ngắm sông phía trước, trong buổi trời trưa,
Lòng cùng cảnh vật sông Nghi trong gió xuân.
Ngước nhìn ngọn núi cao, nhớ tới những bậc hiền xưa,
Dừng lại bên suối, tìm đúng cảnh thanh u.

Bản dịch của Phan Văn Các

Gió bụi nửa đời phụ núi sông,
Sa đà ngày tháng đến nay không!
Trăm năm cuộc thế như chớp mắt,
Một khắc vui chơi đáng vạn đồng.
Giờ Ngọ trước sông hoa ngắm thú,
Gió xuân Nghi thuỷ cảnh vui lòng.
Ngước nhìn đỉnh núi thương tiền triết,
Tìm đúng thanh u cạnh suối trong
Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Du Phật Tích sơn đối giang ngẫu tác