19/01/2021 21:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ơi ăn bát cơm rau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 10:59

 

Ai ơi ăn bát cơm rau
Còn hơn chốn khác mâm thau chậu đồng
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai ơi ăn bát cơm rau