23/03/2023 20:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng Vu sơn

Tác giả: Thích Thiền Tâm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2017 09:31

 

Vu sơn mộng,
Mộng Vu sơn!
Vu sơn mơ mộng nặng thương hờn!
Vợ yêu con quý rồi ly biệt.
Phách lạc hồn mê cách cõi dương!
Từ đây tỉnh,
Gắng tìm đường.
Niệm Phật về Tây thoát khổ ương!
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 1), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Thiền Tâm » Mộng Vu sơn