24/06/2024 17:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cún con

Tác giả: Vũ Xuân Quản

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/12/2023 09:28

 

Cún con làm bộ suốt ngày
Hễ tao đi vắng là mày lêu têu
Cứ như mày chẳng ai yêu?
Chỉ tao mới biết nuông chiều mày thôi

Đá bóng mày cũng khoái chơi
Chồm lên mày đú mày đòi bắt gôn
Bóng căng tao sút kinh hồn
Mày nhoài người bắt dáng con nhà nòi
Vô lê chéo góc cún ơi
Bóng bay vào lưới tao cười tẹt ga

Mày thường bỏ bữa… hay là
Đợi tao đi học về nhà mới ăn
Ông bà tao cứ băn khoăn
Trừ tao chẳng có ai chăm nổi mày?

Tao tắm mày chạy theo ngay
Còn đòi dầu gội cho mày nữa cơ
Tao học mày cũng nằm chờ
Gác mõm lên cặp ngây ngô mày nhìn

Tinh mơ nhạc dạo báo tin
Bật dậy tao tìm đồng phục học sinh
Vì tao mày cũng rối tinh
Rồi bất thình lình mày chỉ ra ngay

Tiễn tao đến lớp sáng nay
Mặt mày buồn thỉu mắt mày rưng rưng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Xuân Quản » Cún con