02/02/2023 04:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lòng son

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/09/2019 18:54

 

Chén mật thơm ngon mùi đã gợi
Hai ly mới rót láng lai bờ
Xin keo dính chặt đời duyên nợ
Chớ để lòng son gợn nỗi mơ!
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Lòng son