25/04/2024 06:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề phong
提封

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2012 15:36

 

Nguyên tác

提封漢天下,
萬國尚同心。
借問懸車守,
何如儉德臨。
時征俊乂入,
草竊犬羊侵。
願戒兵猶火,
恩加四海深。

Phiên âm

Đề phong hán thiên hạ,
Vạn quốc thượng đồng tâm.
Tá vấn huyền xa thủ,
Hà như kiệm đức lâm.
Thời chinh tuấn nghệ nhập,
Thảo thiết khuyển dương xâm.
Nguyện giới binh do hoả,
Ân gia tứ hải thâm.

Dịch nghĩa

Nhìn chung thế giới vào thời Hán,
Nhiều quốc gia còn chung một lòng.
Xin hỏi kẻ trấn giữ nơi hiểm yếu,
Sao bằng lấy cái tính tiết kiệm mà xử sự.
Khi đi thảo phạt có người tài tham gia,
Ăn cướp ngoài cõi có lũ trâu dê lấn chiếm.
Xin hãy hạn chế cơn binh lửa,
Mà ban thêm ân huệ nhiều nữa ra khắp bốn bể.

Bản dịch của Phan Ngọc

Lo phòng giữ thiên hạ
Khi vạn nước đồng tâm
Lấy quân giữ hiểm trở
Chẳng bằng nới sức dân
Chiến tranh hào kiệt lại
Chẳng ngại chó dê xâm
Xin nhớ binh như lửa
Bốn biển cốt gia ân
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đề phong