22/03/2023 07:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại tự lễ thành cung kỷ

Tác giả: Thành Thái hoàng đế - 成泰皇帝

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2019 22:31

 

Phiên âm

Đại tự kim niên chính giới kỳ,
Cẩn tuân thành hiến cử long nghi.
Thương thương tễ tễ y quan liệt,
Túc túc ung ung lễ độ thi.
Khấu thủ đàn tiền trần ngọc bạch[1],
Chỉnh dung án hạ hiến sinh hy[2].
Dụ kỳ quốc thái dân an lạc,
Vật phụ điền phong triệu tánh di.

Bản dịch của Phan Thuận An

Cuộc tế năm nay đến đúng kì,
Kính tuân hiến định, lễ uy nghi.
Xếp hàng áo mũ nghiêm trang đứng,
Theo bậc vua tôi lễ độ quỳ.
Cúi lạy trước đàn dâng ngọc bạch,
Vái xin dưới án cúng sinh hi.
Nguyện cầu quốc thái dân an lạc,
Lúa tốt, nhân dân chẳng thiếu gì.
Lễ tế ở đàn Nam Giao.

Nguồn: Phan Thuận An, “Canh Tý thi tập của vua Thành Thái?”, Tạp chí Hán Nôm, số 1(18), 1994
[1] Ngọc và lụa, là những tế phẩm ấn định phải có trong lễ tế trời đất ở đàn Nam Giao.
[2] Những con vật ngày xưa dùng để tế thần. Tế Nam Giao có cúng tam sinh: trâu, heo, dê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thành Thái hoàng đế » Đại tự lễ thành cung kỷ