07/12/2021 21:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương xuất Ngọc Quan đắc Giải Quân tiền bối tự Y Lê lai thư phú thử khước ký kỳ 2
將出玉關得嶰筠前輩自伊犁來書賦此卻寄其二

Tác giả: Lâm Tắc Từ - 林則徐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2019 10:41

 

Nguyên tác

公比鯫生長十年,
鬢須猶喜未皤然。
細書想見眸雙炯,
故紙難拋手一編。
僦屋先教煩次道,
攜兒也許學斜川。
中原果得銷金革,
兩叟何妨老戍邊。

Phiên âm

Công bỉ tưu sinh trường thập niên,
Mấn tu do hỉ vị bà nhiên.
Tế thư tưởng kiến mâu song quýnh,
Cố chỉ nan phao thủ nhất biên.
Tựu ốc tiên giao phiền Thứ Đạo[1],
Huề nhi dã hứa học Tà Xuyên[2].
Trung nguyên quả đắc tiêu kim cách[3],
Lưỡng tẩu hà phương lão thú biên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ông tôi tân khổ mười năm,
Vui tóc chưa bạc râu cằm vẫn xanh.
Được thư hai mắt sáng lên,
Giấy xưa không bỏ, sách trên tay ghiền.
Truyền giao Thứ Đạo sợ phiền,
Dẫn con học cách Tà Xuyên tuyệt vời.
Trung nguyên binh lực tiêu rồi,
Hai ta viễn tẩu hết đời ngoài biên.
[1] Tức Tống Mẫn Cầu 宋敏求 (1019-1079), tự Thứ Đạo, quê Triệu Châu, Hà Bắc, văn học gia, sử gia Bắc Tống, gia thế vinh hiển nhà cửa to lớn, chứa hàng vạn cuốn sách, không như tác giả thân bị đày, nhà cửa không còn nên tự lấy làm phiền muộn.
[2] Tức Giáp Huyện, Hà Nam, nơi cư trú của con trai Tô Thức là Tô Quá 蘇過. Tô Quá dời nhà đến Dĩnh Xương, đất mươi mẫu trồng trúc bên hồ rất đẹp, đặt tên là Tiểu Tà Xuyên 小斜川, lấy hiệu Tà Xuyên cư sĩ 斜川居士. Ở đây Tà Xuyên cũng chỉ người tức Tô Quá. Tác giả muốn học theo cách của Tà Xuyên nhưng không được vì gia đình ly tán, thân bị đày, con cái không được như người.
[3] Áo giáp mũ trụ, chỉ khí cụ chiến tranh của nhà Thanh đã không còn nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Tắc Từ » Tương xuất Ngọc Quan đắc Giải Quân tiền bối tự Y Lê lai thư phú thử khước ký kỳ 2