20/02/2020 21:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hải thượng thư quận công từ ốc
題海尚書郡公祠屋

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/10/2018 16:01

 

Nguyên tác

文武全才薀出倫,
曾於史館絕名臣。
未言死後長如在,
昴星生前已自神。
一副胸襟橫宇宙,
十年琴劍定風塵。
何哉亦戴仪冠者,
自運僅僅尋行人。

Phiên âm

Văn vũ toàn tài uẩn xuất luân,
Tằng ư sử quán tuyệt danh thần.
Vị ngôn tử hậu trường như tại,
Mão tinh sinh tiền dĩ tự thần.
Nhất phó hung khâm hoành vũ trụ,
Thập niên cầm kiếm định phong trần.
Hà tai diệc đới nghi quan giả,
Tự vận cẩn cẩn tầm hành nhân.

Dịch nghĩa

Ông là người văn vũ toàn tài, kinh luân kiệt xuất,
Nơi sử quán lưu dấu danh thần có được mấy người.
Chứ chưa nói sau khi chết rồi mà hương hồn còn mãi,
Lúc sinh thời đã có tài năng tựa như thần.
Một lần vung tay áo tung hoành vũ trụ,
Mười năm cầm kiếm định thế phong trần.
Vì sao cũng có người mang đai mũ như ông,
Lại chỉ lựa theo thời vận tìm người phò tá.

Bản dịch (của Bản dịch của (Không rõ))

Văn võ toàn tài vượt quá phần.
Từng nơi sử quán chép danh thần.
Chưa bàn sau khuất còn lưu mãi.
Mà lúc sinh tiền đã như thần.
Một tấm lòng trung ngang vũ trụ.
Mười năm đàn kiếm định phong trần.
Làm sao cũng mũ nhà Nho ấy.
Chỉ có tầm thường mấy tiểu nhân.
Hải thượng thư quận công tức Phạm Đình Trọng. Bùi Huy Bích làm bài này trong thời gian làm Kế Liệt hầu, Hiệp trấn Hoan Châu, khi tới bái yết đền thờ Phạm Đình Trọng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Đề Hải thượng thư quận công từ ốc