09/08/2020 19:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng lửa

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 09:32

 

Buồn buồn
lên núi đốt than
Tro bay
khói toả
đại ngàn cuồng si
Vẳng nghe
tiếng lửa thầm thì
Củi thành than
tôi thành gì?
cho em!
Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Tiếng lửa