09/02/2023 19:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cát luỹ lan nhân sự thảo lôn
葛藟蘭茵事草侖

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Khánh Trung vào 20/06/2008 18:32

 

Nguyên tác

葛藟蘭茵事草侖 (鏡花緣)
團圓却又不團圓 (情史)
姮娥一入宮中去 (情史)
身世蕭條甘閉門 (詩林)

Phiên âm

Cát luỹ lan nhân sự thảo lôn (Kính hoa duyên)
Đoàn viên khước tựu bất đoàn viên (Tình sử)
Hằng Nga nhất nhập cung trung khứ (Tình sử)
Thân thế tiêu điều cam bế môn (Thi lâm)

Bản dịch của Nguyễn Du

Sắn bìm chút phận con con
Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng
Thân sao nhiều nỗi bất bằng
Liều như cung Quảng ả Hằng nghĩ sao

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Cát luỹ lan nhân sự thảo lôn