23/03/2023 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di huấn của Sa-a-đi
Завет Саади

Tác giả: Ivan Bunin - Иван Бунин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 11/03/2008 22:07

 

Nguyên tác

Будь щедрым, как пальма. А если не можешь, то будь
Стволом кипариса, прямым и простым - благородным.

Bản dịch của Thuý Toàn

Hãy hào phóng như loài cọ.
                 Còn nếu không thể thì hãy cố
Như tiêu huyền giản dị và ngay thẳng -
                                    thanh cao.
(6/1913)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ivan Bunin » Di huấn của Sa-a-đi