05/02/2023 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thử mẫu phong sơ
黍畝風初

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:57

 

Nguyên tác

江邊背倚一鋤清,
笑指千畦翠浪生。
見說冷風常作雨,
池塘還有望雲情。

Phiên âm

Giang biên bối ỷ nhất sừ thanh,
Tiếu chỉ thiên huề thuý lãng sinh.
Kiến thuyết lãnh phong thường tác vũ,
Trì đường hoàn hữu vọng vân tình.

Dịch nghĩa

Đứng bên sông tựa lưng vào chiếc bừa,
Cười, chỉ nghìn thửa ruộng rợn sóng biếc xanh.
Nghe nói gió lạnh thường đem mưa đến,
Chốn ao đầm vẫn còn cái thú ngắm mây trời.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Dựng bừa, vui đứng bên sông,
Cười nhìn lúa biếc trập trùng sóng tơ.
Trời thường gió lạnh đem mưa,
Còn nguyên cái thú ao hồ trông mây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thử mẫu phong sơ