09/02/2023 19:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán
閨怨

Tác giả: Trần Nhân Tông - 陳仁宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2006 10:05

 

Nguyên tác

睡起鉤簾看墜紅,
黃鸝不語怨東風。
無端落日西樓外,
花影枝頭盡向東。

Phiên âm

Thuỵ khởi câu liêm khán truỵ hồng,
Hoàng ly bất ngữ oán đông phong.
Vô đoan lạc nhật tây lâu ngoại,
Hoa ảnh, chi đầu tận hướng đông.

Dịch nghĩa

Ngủ dậy, cuốn mành xem cánh hồng rụng.
Chim oanh vàng bặt tiếng, oán gió đông.
Không dưng mặt trời lặn phía ngoài lầu tây,
Đầu cành bóng hoa đều hướng về phía đông.

Bản dịch của Đông A

Vén rèm ngủ dậy ngắm hoa rơi,
Oanh oán gió đông cứ ngậm lời.
Vô cớ bên đoài ô khuất gác,
Bóng hoa đầu ngọn ngóng đông hoài.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhân Tông » Khuê oán