15/06/2024 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cõi mộng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/08/2021 07:04

 

Cỏ xanh nỗi nhớ chân bờ ruộng,
tản mạn mây mơ một góc trời.
Ngày đi mải miết theo cõi mộng,
đêm về nào biết ngụ nhà ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Cõi mộng