04/02/2023 21:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu ca (V)
水調歌(V)

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 19:20

 

Nguyên tác

細草河邊一雁飛,
黃龍關裏掛戎衣。
為受明君恩寵甚,
從事經年不復歸。

Phiên âm

Tế thảo Hà biên nhất nhạn phi,
Hoàng Long[1] quan lý quải nhung y.
Vi thụ minh quân ân sủng thậm,
Tòng sự kinh niên bất phục quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ bên sông một con nhạn khởi
Ải Hoàng Long tạm cởi nhung y
Toàn tướng sĩ chịu nhiều ân sủng
Nên bao năm chiến đấu không về.
Bài này chép trong Toàn Đường thi, phần Tạp khúc ca từ.

[1] Một đồn ở phía bắc nằm trên đường xâm nhập của người Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Thuỷ điệu ca (V)