03/12/2022 00:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết tặng các nhà cách mạng giả hình trong thời đại tôi

Tác giả: Nguyễn Bắc Sơn - Nguyễn Văn Hải

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2021 20:21

 

Trong góc nhà tôi
Sống một chàng dế nhũi
Y cao hứng cất tiếng ca
Đánh thức những sinh vật vô hình trong đêm tịnh mịch
Y đánh thức luôn tôi.

Khi tôi cất ống sáo đồng lên thổi
Y im lặng nghe tôi
Giữa tôi và y nẩy sinh một tình thân lặng lẽ

Trong đáy giếng nhà tôi
Sống một con cá trào già
Những đêm trăng
Dường như y không ngủ được
Y bì bõm
Chơi đùa cùng ánh trăng, khí hàn và nước
Tôi ngồi bên thành giếng
Im lìm chiêm ngưỡng y

Bên cạnh nhà tôi
Sống một kẻ láng giềng
Y thường phóng uế trước nhà
Khi con gà nòi của y đi lạc
Y nhìn vào nhà tôi
Và chửi thề như máy

Tôi định đến mùa hè này
Sẽ đá y một đá

Nếu chúng ta tự đáy lòng
Không mảy may yêu người hàng xóm
Vậy hi sinh vì cách mệnh có nghĩa gì?
Nguồn: Nguyễn Bắc Sơn, Chiến tranh Việt Nam và tôi, NXB Đồng Dao, 1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bắc Sơn » Viết tặng các nhà cách mạng giả hình trong thời đại tôi