10/08/2022 17:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Thôi tải hoa tặng Nhật Bản sính sứ
同崔載華贈日本聘使

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2014 09:30

 

Nguyên tác

憐君異域朝周遠,
積水連天何處通。
遙指來從初日外,
始知更有扶桑東。

Phiên âm

Liên quân dị vực triều chu viễn,
Tích thuỷ liên thiên hà xứ thông.
Dao chỉ lai tòng sơ nhật ngoại,
Thuỷ tri cánh hữu Phù Tang đông.

Dịch nghĩa

Thương cho ông từ nơi xa làm nhiệm vụ triều đình giao phó,
Qua biển qua sông biết bao ngày liền.
Ngày đầu gặp gỡ đã biết ông từ nước ngoài tới,
Nguyên là nước Phù Tang ở biển đông.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thương cho ông từ nơi xa đến
Qua biển sông liên tiếp mấy ngày
Nhìn sơ biết khách nước ngoài
Nguyên Phù Tang đảo chuỗi dài biển đông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Đồng Thôi tải hoa tặng Nhật Bản sính sứ