12/08/2020 17:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:09

 

Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi,
Nhớ lời chàng nói, nhớ nơi chàng về.
Nhớ khi chỉ núi giao thề,
Nhớ từ trú quán, nhớ về quê hương.
Đêm nằm những nhớ cùng thương,
Nói sao cho xiết mọi đường ái ân.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi