07/12/2021 04:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Giang Nam kỳ 1
望江南其一

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 12:44

 

Nguyên tác

閒遠夢
南國正芳春
船上管絃江上錄
滿城飛絮濕輕塵
忙殺看花人

Phiên âm

Nhàn viễn mộng
Nam quốc chính phương xuân
Thuyền thượng quản huyền giang thượng lục
Mãn thành phi nhứ thấp khinh trần
Mang sát khán hoa nhân

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Xa vời mộng
Nam quốc tiết xuân hoà
Thuyền nhộn quản huyền sông nước biếc
Đầy thành tơ liễu bụi bay nhoà
Mãi mốt khách xem hoa
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Vọng Giang Nam kỳ 1