28/11/2021 15:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thướng Nhữ Châu quận lâu
上汝州郡樓

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Hà Như vào 21/11/2012 16:32

 

Nguyên tác

黃昏鼓角似邊州,
三十年前上此樓。
今日山川對垂淚,
傷心不獨是悲秋。

Phiên âm

Hoàng hôn cổ giốc tự biên châu,
Tam thập niên tiền thướng thử lâu.
Kim nhật san xuyên đối thuỳ lệ,
Thương tâm bất độc thị bi thu.

Dịch nghĩa

Chiều xuống tiếng trống, tiếng tù và nổi lên như biên ải,
Ba mươi năm trước đã lên tầng lầu này.
Ngày nay, nhìn sông núi mà rơi nước mắt,
Nỗi đau lòng đâu chỉ vì thu buồn.

Bản dịch của Hà Như

Nhữ Châu trống ốc như biên ải,
Ba chục năm trường cho dịp lại
Sông núi càng nhìn, lệ càng rơi
Thu buồn thêm khiến lòng tê tái
Nhữ Châu nay ở huyện Lâm Nhữ tỉnh Hà Nam. Tác giả làm bài này khoảng năm 804, loạn An Sử vừa dẹp xong, lại nổi lên hoạ các phiên trấn cát cứ đất đai. Nhữ Châu phụ cận Lạc Dương nên đang là chiến trường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Thướng Nhữ Châu quận lâu